Sukces uczennic w konkursie „Statystyka mnie dotyka”!

W siódmej edycji konkursu, nad którym objęli patronat Wojewoda Wielkopolski, Wielkopolski Kurator Oświaty i Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, nasze uczennice: Weronika Arent, Izabela Borowska i Andżelika Galor wywalczyły wyróżnienie. Dziewczyny zostały docenione za wkład pracy oraz wykorzystanie oryginalnych narzędzi do prezentacji przygotowanego tematu.

Uroczyste rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród wyróżnionym odbędzie się 11 czerwca 2015 r. w Centrum Edukacji Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Będzie ono połączone z ogólnopolską konferencją naukową „Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”.

Szczególne podziękowania od organizatorów za zaangażowanie, propagowanie idei konkursu i kierowanie pracą zespołu otrzymała pani Marta Woźniak - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w ZSGE.