#znikaj {width:400px; height:300px; position:absolute; left:300px; top:20%; visibility:visible;} #przycisk {position:absolute; left:700px; top:20%; } Egzaminy kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich --->

Egzaminy kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich

11 i 12 kwietnia odbyły się w ZSGE egzaminy kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich na stanowisko eksploatacji:

-grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną – przystąpiło i zdało egzamin 110 uczniów z klas 4 EI, 4 El, 4 MT, 4 PS, 4 EO i III ZEM,

- grupa 2 – po raz pierwszy w tym roku – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne – przystąpiło i zdało 12 egzamin uczniów z klasy 4 PS.

Organizator – Młodzieżowe Koło SEP przy ZSGE – Mariusz Ciesielczyk i Jacek Kaczmarek.