Szkolenie - firma SONEL

12 kwietnia 2018 r. odbyło się 4-godzinne szkolenia z ochrony przeciwporażeniowej z pomiarami miernikami firmy SONEL (prowadzący pan Eligiusz Skrzynecki). Szkolenie ukończyło i certyfikat zdobyło 25 uczniów z klasy 3 EI. Organizator spotkania było Młodzieżowe Koło SEP przy ZSGE pod kierunkiem pana Mariusza Ciesielczyka.