#znikaj {width:400px; height:300px; position:absolute; left:300px; top:20%; visibility:visible;} #przycisk {position:absolute; left:700px; top:20%; } Szkolenie - firma SONEL --->

Szkolenie - firma SONEL

12 kwietnia 2018 r. odbyło się 4-godzinne szkolenia z ochrony przeciwporażeniowej z pomiarami miernikami firmy SONEL (prowadzący pan Eligiusz Skrzynecki). Szkolenie ukończyło i certyfikat zdobyło 25 uczniów z klasy 3 EI. Organizator spotkania było Młodzieżowe Koło SEP przy ZSGE pod kierunkiem pana Mariusza Ciesielczyka.