Zajęcia z edukacji konsumenckiej

W dniach 5 i 9 listopada bieżącego roku realizowane są zajęcia z edukacji konsumenckiej. Bycie świadomym konsumentem, to podstawa w poruszaniu się na rynku towarów i usług oraz egzekwowania swoich praw. W związku z powyższym część młodzieży ZSGE możliwość spotkania z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów i poszerzenia wiedzy w tym temacie. Łącznie w spotkaniach organizowanych przez wicedyrektor Urszulę Przybylską uczestniczy około 300 uczniów.