Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie-  akcja czytelnicza pod patronatem Prezydenta Polski – w naszej szkole zostało zorganizowane przez bibliotekę szkolną. W  akcji wzięło udział 5 klas: IV MT, IV EI, IV TE, III ZS, I OP. Czytali uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.