„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszego Kolegi,

Św. P. Jerzego Nowaka,

Doskonałego Nauczyciela i Wychowawcy

wielu pokoleń uczniów.

Zachowamy w pamięci Jego życzliwość

oraz głęboką wiarę w mądrość człowieka.

Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie

 

Społeczność Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych

im. S. Staszica w Koninie

Pogrzeb odbędzie sie we wtorek (29.01.2019r.). Msza o godzinie 13.00
w kościele pod wezwaniem Św. Faustyny Kowalskiej na Chorzniu. Pochówek na cmentarzu komunalnym.