Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 r. odbyła się w ZSGE uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Pan Janusz Kamiński - dyrektor szkoły przywitał gości, wśród których znaleźli się, m.in. parlamentarzyści Ziemi Konińskiej: pan Leszek Galemba i pan Tomasz Piotr Nowak, reprezentanci władz miasta oraz firm zaprzyjaźnionych z naszą szkołą. Pan dyrektor podsumował wyniki całorocznej pracy, przedstawił bilans zysków i sukcesów szkoły. Niewątpliwie do nich zaliczyć należy, oprócz wyników w konkursach i turniejach, rosnącą z roku na rok liczbę uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem. W tym roku było to 111 uczniów, zaś najwyższa średnia w klasach liceum i technikum to wynik 5,75. Pan dyrektor wręczył naszym prymusom i ich rodzicom listy gratulacyjne oraz okolicznościowe nagrody. Nagrodzono także najlepsze piłkarki „Medyka”, prymusa wśród muzyków orkiestry oraz członków Młodzieżowego Koła SEP.

Wszystkim Uczniom i Rodzicom życzymy bezpiecznych, radosnych i słonecznych wakacji!