Wielkopolski Konkurs Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje

Anna Gąsiorowska z kl. 2 TI zajęła 3 miejsce w finale Wielkopolskiego Konkursu Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje zorganizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  
Ania w pierwszym etapie musiała przygotować film o ordynacji wyborczej. Następnie w kolejnym etapie pisemnym najpierw - rozwiązać test, a następnie podczas etapu ustnego z udziałem publiczności odpowiadała na dwa wylosowane pytania. Oprócz pamiątkowego dyplomu otrzymała najnowszy smartwatch s4.
Finał Konkursu „#glosujedecyduje” odbył się w Lesznie, a jego celem była m.in. popularyzacja idei aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym oraz uświadomienie młodzieży szkolnej wagi i znaczenia partycypacji politycznej w funkcjonowaniu współczesnego państwa demokratycznego oraz wdrażanie do postaw odpowiedzialności za działalność obywatelską społeczeństwa. Opiekunem uczennicy była pani Magdalena Kubacka.