Zbiory Muzeum Okręgowego w Gosławicach

22 października 2019 r. klasa 3 LOS odwiedziła konińskie Muzeum Okręgowe, aby zapoznać się z aktualnymi wystawami oraz ekspozycją w dworku. Obejrzeliśmy historię wschodniej Wielkopolski utrwaloną na akwarelach, rycinach i kartkach pocztowych. Bardzo ciekawym doświadczeniem estetycznym i formą poznania najnowszej sztuki była wystawa „In memoriam. Wystawa malarstwa Edwarda Dwurnika”.

Najwięcej czasu grupa spędziła w szlacheckim dworku, gdyż wnętrza nastrajały do pytań i opowieści skojarzonych ze szkolnymi lekturami. Warto zauważyć, że jedno z pomeszczeń zostało poświęcone konińskiej pisarce - Zofii Urbanowskiej. Wyjście przygotowała oraz opiekę nad uczniami sprawowała pani Wioletta Poturała.