Sprzątanie Ziemi - podziękowanie

Fundacja „Nasza Ziemia” podziękowała ZSGE za udział w 26. akcji Sprzątania Ziemi, którą przeprowadziliśmy 20 września 2019 r. Przypomnijmy, że udział wzięło w niej około 200 uczniów naszej szkoły i udało nam się zebrać 30 worków śmieci. Akcja była też dla młodzieży okazją do utrwalenia zasad selektywnej zbiórki odpadów.