Kierunki kształcenia

 

TECHNIKUM ZAWODOWE
4-letnie

technik  elektronik (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik informatyk (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik elektryk (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik pojazdów samochodowych (przedmioty rozszerzone: matematyka, język  angielski)
technik mechatronik (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik ekonomista (przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski)
technik mechanik
(przedmioty rozszerzone: matematyka, język  angielski)

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3-letnie

klasa:
psychologiczno-lingwistyczna (klasa integracyjna)
(przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia)
turystyczno-lingwistyczna (w tym grupa sportowa – piłka nożna dziewcząt)   
(przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, geografia)

                                                                                                                                                              

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia


mechanik pojazdów samochodowych
elektryk

monter mechatronik
(szkoła zapewnia zajęcia praktyczne)

 

Nauczane języki obce:

- technikum  zawodowe, liceum ogólnokształcące: - język angielski (kontynuacja)

drugi nauczany język obcy-język niemiecki

- zasadnicza szkoła zawodowa:  język niemiecki