Samorząd Uczniowski

   Całoroczne działania Samorządu Uczniowskiego     

- organizacja spotkań z zarządem SU

- współpraca z biblioteką szkolną i świetlicą

- współpraca z pedagogiem szkolnym

- współpraca z psychologiem szkolnym

- obsługa radiowęzła szkolnego

- organizowanie wyjść do kina, wyjazdów do teatru

-prowadzenie gazetki ściennej Samorządu szkolnego

- kultywowanie tradycji narodowych

- prowadzenie Kroniki Samorządu Uczniowskiego

- pomoc w promocji szkoły

- propagowanie wartości zawartych w Programie Wychowawczym szkoły: MIŁOŚĆ, MĄDROŚĆ,  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- prowadzenie skrzynki na pomysły uczniów

-  organizowanie akcji charytatywnych

- pomoc w przygotowaniu dekoracji na szkolne uroczystości

- organizacja i prowadzenie niektórych  imprez szkolnych

 

Plan pracy SU

 

 

 Skład zarządu

Przewodnicząca: Izabela Frątczak kl.II LOI


 

 

Zastępca przewodniczącej: Marta Grzybowska  kl.III TE

 

Skarbnik: Nikola Matysiak kl.IV EO

Sekretarz: Dawid Trzosek kl.III EM

 

 

Opiekun SU: Emila Kaliszewska

 opiekunka su