Pedagog

.

 

Plan pracy pedagoga w roku szkolnym 2018/2019 w budynku przy ul. Wyszyńskiego

  Agnieszka Drążek Beata Marszał
Poniedziałek

8.00-12.15

12.15-14.15 rewalidacja

14.15-15.00

 12.10-14.55

Wtorek

8.00-12.15

12.15-13.00 l.

13.00-14.20

10.35-11.20 l.

11.25-14.05 
Środa

9.40-13.10

rewalidacje

13.10-15.10

12.15-13.00 l

13.20-14.05 l
Czwartek

8.00-10.30

9.40-11.20 l

11.25-13.25
Piątek

8.00-13.20

13.20-14.10 lekcja

12.10-15.45

  

Plan pracy pedagoga w roku szkolnym 2018/2019 w budynku przy ul. Bydgoskiej

 

Jolanta Czajka

Poniedziałek

8.00-12.30

Wtorek

12.00-16.00

Środa

10.00-15.00

Czwartek

8.00-12.30

Piątek

8.00-12.00

 

 

 

ZADANIA PEDAGOGA  :

• Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów (§29.1).

• Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

• Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów (§29.2).

• Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do  rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.

•  Wspieranie wychowawców,  nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

• Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

• Udzielanie uczniom porad i konsultacji.

• Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

• Podejmowanie  działań wychowawczych oraz profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego szkoły i Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

• Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

• Współpraca z organizacjami oraz instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania uczniów

DROGI UCZNIU/ UCZENNICO !!!


ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA GDY:

- Nie radzisz sobie z nauką,

- Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

- Nie potrafisz porozumieć się z zespołem klasowym lub nauczycielem,

 - Masz kłopoty w domu i chcesz o tym porozmawiać,

- A może chcesz podzielić się z nami swoją radością i sukcesem?

- Chcesz pomóc innym i nie wiesz jak tego dokonać?

 - Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się pochwalić?

 

          Przyjdź lub napisz do nas  -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do współpracy rodziców !!!

Wspólnie będziemy szukać rozwiązań trudnych sytuacji i wspierać aktywnie życie Waszych dzieci.

 

Materiały dla rodziców:

Przemoc_i_agresja

Uczeń w depresji

Gdzie można uzyskać wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dziecka i rodziców