Psycholog

Pedagog i psycholog Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych pracuje w oparciu o:

 - Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

- Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- Rozporządzenie MEN z dn. 7 maja 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- Rozporządzenie MEN z dnia 31.01.2003r.w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

 

Jak pracować z dzieckiem z Zespołem Aspergera.pdf


MATURA I STRES

 

Plan pracy psychologa w roku szkolnym 2018/2019

Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek

8:00 – 12:30

Wtorek

8.00-10.30

10.30-11.20lgim.

11.35-13.45

Środa

8:00 – 13:30

Czwartek

11.00-16.00

13.00-16.00

Piątek

12.00-14.00