Psycholog

Pedagog i psycholog Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych pracuje w oparciu o:

 - Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

- Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- Rozporządzenie MEN z dn. 7 maja 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- Rozporządzenie MEN z dnia 31.01.2003r.w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

 

Jak pracować z dzieckiem z Zespołem Aspergera.pdf


MATURA I STRES

 

Plan pracy psychologa w roku szkolnym 2017/2018

Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek

8:00 – 12:30

(10:30 – 12:30 w gimnazjum)

Wtorek

08:00 – 13:30

(11:30 – 13:30 w gimnazjum)

Środa

8:00 – 14:40

Czwartek

12:30 – 17:35

Piątek

12:00 – 17:00