Kierunki kształcenia 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór na kierunki

Podbudowa GIMNAZJUM

TECHNIKUM ZAWODOWE

      klasa/zawód                    przedmioty rozszerzone

technik mechatronik

matematyka

język angielski

technik informatyk

matematyka

język angielski

technik elektronik

matematyka

język angielski

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

matematyka

język angielski

technik mechanik

matematyka

język angielski

technik pojazdów samochodowych

matematyka

język angielski

technik ekonomista - system modułowy

geografia
język angielski

technik spedytor - klasa integracyjna

geografia

język angielski

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

psychologiczno-menedżerski

(w tym grupa sportowa – piłka nożna dziewcząt/szermierka)

biologia

geografia
język angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

elektryk

 

szkoła

zapewnia zajęcia praktyczne

mechatronik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczane języki obce w technikum i liceum ogólnokształcącym: język angielski (kontynuacja), język niemiecki

Nauczany język obcy w szkole branżowej I stopnia: język niemiecki

 

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór na kierunki

Podbudowa SZKOŁA PODSTAWOWA

TECHNIKUM ZAWODOWE

                      klasa/zawód                    przedmioty rozszerzone

technik mechatronik

matematyka

język angielski

technik informatyk

matematyka

język angielski

technik elektryk

matematyka

język angielski

technik elektronik

matematyka

język angielski

technik mechanik

matematyka

język angielski

technik pojazdów samochodowych

matematyka

język angielski

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

geografia
język angielski

technik ekonomista – system modułowy

geografia

język angielski

technik spedytor – klasa integracyjna

geografia

język angielski

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

psychologiczno-menedżerski

(w tym grupa sportowa
piłka nożna dziewcząt/szermierka)

biologia

geografia
język angielski

psychologiczno-lingwistyczny – klasa integracyjna

język polski

biologia
język angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

mechanik pojazdów samochodowych

 

szkoła

zapewnia zajęcia praktyczne

elektryk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczane języki obce w technikum i liceum ogólnokształcącym: język angielski (kontynuacja), język niemiecki

Nauczany język obcy w szkole branżowej I stopnia: język niemiecki