Najważniejsze terminy rekrutacji

 

Nabór do Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych

na rok szkolny 2019/2020 

 

WAŻNE DATY

Warsztaty techniczne  i dzień „Otwartych Drzwi”
10.05.2019 r.

od godz. 8:00 do godz. 12:00

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
(wydruk po zalogowaniu)

od 13.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

 

Uzupełnienie wniosków o świadectwo ukończenia
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu

od 21.06.2019 r. do 25.06 2019 r.

 

Testy sprawnościowe (grupy sportowe):

szermierka  06.06.2019 r.godz. 16:00
(ul. Bydgoska 2 a, 62-510 Konin)

piłka nożna dziewcząt 07.06.2019 r. godz. 13:00

(stadion MOSiR ul. Podwale 1, 62-500 Konin)

 

Ogłoszenie wyników naboru 16.07.2019 r.

(po ogłoszeniu wyników-technikum i branżowa
szkoła I stopnia- należy pobrać z sekretariatu
skierowanie do lekarza medycyny pracy)