Spotkanie z przedstawicielem Wydziału Prewencji Policji w Koninie z uczniami klas pierwszych

W dniu 6 marca 2020r. w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydziału Prewencji Policji w Koninie z uczniami klas pierwszych Przedmiotem spotkania była cyberprzemoc w kontekście prawa karnego. Ponadto funkcjonariusz policji omówił inne rodzaje
przestępstw wśród młodzieży i wynikające z nich konsekwencje karne. Spotkanie zostało zorganizowane przez pedagoga szkolnego Agnieszkę Drążek.