Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego www.zsge.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie tylko do serwisu internetowegowww.zsge.pl.

Data publikacji obecnej wersji serwisu internetowego www.zsge.pl: 2013-09-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2013-09-19

Serwis internetowy www.zsge.pljest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Zgodność ze standardami:

Serwis jest częściowo niezgodny ze standardami W3C:

Kompatybilność:

Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki.

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. NVDA.

Wygląd:

Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Szablon serwisu oparty jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt
z technologiami asystującymi (np. programy czytające jak NVDA), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Deklarację sporządzono 23.03.2020r.  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny – Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych  im. Stanisława Staszica
w Koninie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

 1. zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
 2. składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
 3. składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub numerem telefonu:  (063) 242-54-21.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład można zażądać odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie takie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,

- sposób kontaktu,

- żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej.

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych  im. Stanisława Staszica
w Koninie niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov. pl).

Dostępność architektoniczna

Wyszyńskiego 3 – budynek A

Główny budynek Zespołu Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica
w Koninie, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • gabinet pielęgniarki,
 • pokój nauczycielski,
 • sale gimnastyczne,
 • sale lekcyjne,
 • biblioteka.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście od strony boiska: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • wejście przy pokoju nauczycielskim: dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • wejście przy dużej sali gimnastycznej: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową - tylko do sali gimnastycznej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • korytarz na poziomie parteru: dostępny.
 • brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem szkoły, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
 • winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • platforma: brak
 • pochylnia: zamontowana przy schodach, prowadzących do małej sali gimnastycznej.
 • pętle indukcyjne: brak
 • toaleta dostosowana: brak
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Wyszyńskiego 3 - budynek B

Główny budynek Zespołu Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica
w Koninie, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • sekretariat szkoły i sekretariat uczniowski
 • gabinet dyrektora i wicedyrektorów
 • gabinet pedagoga, psychologa
 • gabinet kierownika praktyk zawodowych
 • sale lekcyjne,
 • świetlica szkolna.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne od strony ul. Wyszyńskiego: niedostępne dla osób
  z niepełnosprawnością ruchową - do budynku prowadzą schody,
 • wejście od strony parkingu: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  - do budynku prowadzą schody,
 • wejście przy świetlicy szkolnej: niedostępny dla osób z niepełnosprawnością,

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • korytarz na poziomie parteru: niedostępny.
 • brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
 • istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem szkoły, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
 • winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • platforma: brak
 • pochylnia: brak
 • pętle indukcyjne: brak
 • toaleta dostosowana: brak
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Bydgoska 2a – budynek C

Budynek Zespołu Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,

w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • gabinety wicedyrektorów,
 • gabinet pedagoga, psychologa, pielęgniarki, doradcy zawodowego,
 • sale gimnastyczne,
 • sale lekcyjne,
 • świetlica szkolna i biblioteka.

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne od strony ul. Bydgoskiej: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • wejście od strony boiska: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  - do budynku prowadzą schody,
 • wejście od strony boiska przy małej sali gimnastycznej: niedostępne dla osób
  z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • korytarz: dostępny,
 • brak opcji wjazdu wózkiem na wyższą i niższą kondygnację,
 • winda na wyższe i niższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • platforma: brak
 • pochylnia: brak
 • pętle indukcyjne: brak
 • toaleta dostosowana: tak
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych
  oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym przy budynkach A, B i C Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych
im. Stanisława Staszica w Koninie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku A, B i C  Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych  im. Stanisława Staszica w Koninie..

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • faksem na nr: (063) 249-16-55,
 • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: (063) 242-54-21

Inne informacje.

Dojazd do budynku A i B:

 • autobusem MZK: do przystanku na ulicy Wyszyńskiego, następnie pieszo ulicą Kurów do obiektu szkoły;
 • samochodem: ulicą Kurów bezpośrednio na parking przy głównym budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Dojazd do budynku C:

 • autobusem MZK: do przystanku na ulicy Dworcowej lub ulicy Al. 1-go Maja, następnie pieszo do obiektu szkoły;
 • samochodem: ulicą Bydgoską bezpośrednio na parking przy budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.