Duplikaty dokumentów

I. Za wydawanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie wysokość opłat wynosi:

·        za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26,00 PLN,

·        za wydanie duplikatu legitymacji szklonej – 9,00 PLN,

·        za wydanie duplikatu zaświadczenia dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego9,00 PLN,

                                                                      

II. Opłaty należy wnieść na konto bankowe szkoły:

Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie 

ul, Kard, S, Wyszyńskiego 3

Getin Noble Bank S.A.

33 1560 0013 2015 2803 6434 0001

z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa