Egzamin zawodowy

Egzaminy zawodowe

Przypominamy, że Absolwenci lub Uczniowie, którzy chcieliby ponownie przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2021, powinni złożyć deklaracje u Pani Małgorzaty Przybył w pokoju egzaminów zewnętrznych do:

  • 11 września 2020 - w kwalifikacjach jednoliterowych (np. A.36)
  • 15 września 2020 – w kwalifikacjach dwuliterowych (np. EE.05)

W przypadku obecnych klas czwartych technikum (4TS, 4MT, 4PS, 4PS, 4OM, 4EI, 4IE, 4TI), dla których zaplanowano egzamin w sesji styczeń – luty 2021 deklaracje będą wypełniane w czasie zajęć w szkole, po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcami klas.Informacje o egzaminie zawodowym.

Kogo dotyczy opłata za egzamin?https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

Informacje dla zdających w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/582/pp2012_informacje_dla_zdajacych.pdf

terminy egzaminów i daty graniczne składania deklaracji: https://www.oke.poznan.pl/cms,5706,terminy_przeprowadzania_egzaminu_zawodowego_w_2021_roku.htm

Informacje dla zdających w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/583/pp2017_informacje_dla_zdajacych.pdf

terminy egzaminów i daty graniczne składania deklaracji: https://www.oke.poznan.pl/cms,5709,terminy_przeprowadzania_egzaminu_zawodowego_w_2021_roku.htm

Informacje dla zdających w formule 2019 (kwalifikacje trzyliterowe)

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/584/pp2019_informacje_dla_zdajacych.pdf

terminy egzaminów i daty graniczne składania deklaracji: https://www.oke.poznan.pl/cms,5712,terminy_przeprowadzania_egzaminu_zawodowego_w_2021_roku.htm