Kierunki kształcenia

 

Kierunki po szkole podstawowej

TECHNIKUM ZAWODOWE
5-letnie

technik elektronik (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik informatyk (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik elektryk (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik pojazdów samochodowych (przedmioty rozszerzone: matematyka, język  angielski)
technik mechatronik (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik ekonomista (przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski)

technik spedytor
technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-letnie

klasa:
psychologiczno-lingwistyczna (klasa integracyjna)
(przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia)
psychologiczno-menedżerska

                                                                                                                  

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3-letnia


mechanik pojazdów samochodowych
elektryk

 

Kierunki po gimnazjum

TECHNIKUM ZAWODOWE
4-letnie

technik elektronik (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik informatyk (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik elektryk (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik pojazdów samochodowych (przedmioty rozszerzone: matematyka, język  angielski)
technik mechatronik (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski)
technik ekonomista (przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski)

technik spedytor
technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik mechanik
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3-letnie

klasa:
psychologiczno-lingwistyczna (klasa integracyjna)
(przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia)
psychologiczno-menedżerska

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 3-letnia


mechanik pojazdów samochodowych
elektryk
mechatronik

 

 

Nauczane języki obce:

- technikum  zawodowe, liceum ogólnokształcące: - język angielski (kontynuacja)

drugi nauczany język obcy-język niemiecki

- zasadnicza szkoła zawodowa:  język niemiecki