Ważne adresy

www.profilaktyka.entro.pl/ - Zespół ds.profilaktyki
www.men.gov.pl/ - Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.cke.edu.pl - Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.ko.poznan.pl/ - Kuratorium Oświaty w Poznaniu
www.oke.poznan.pl/ - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
www.konin.pl - Urz±d Miejski w Koninie
www.modn.ovh.org - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
http://www.pwsz.konin.edu.pl/ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
http://www.swps.pl/poznan
- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu