Elektrobudowa S.A.

Elektrobudowa jest nowoczesnym zakładem posiadającym stanowiska umożliwiające kształcenie w obszarze praktycznej nauki zawodu uczniów naszej szkoły w następujących zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, elektryk.

Na potrzeby zakładu kształceni są uczniowie w zawodzie elektryk na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Pomiędzy Elektrobudową i ZSGE została podpisana umowa patronacka obejmująca uczniów z zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie elektryk. Elektrobudowa wzbogaca techniczną bazę dydaktyczną szkoły, wyposażając stanowiska szkoleniowe w nowoczesne urządzenia wykorzystywane w procesie nauczania.