Europoles

Uczniowie z zasadniczej szkoły zawodowej odbywają w firmie zajęcia praktyczne w zawodzie monter mechatronik, natomiast miesięczne praktyki zawodowe realizują uczniowie z klas technikum w zawodzie technik mechatronik. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na nowoczesnych stanowiskach produkcyjnych, w których kontrola przebiegu technologicznego oparta jest na urządzeniach mechatronicznych.