Fugo S.A.

Fugo jest firmą posiadającą warsztaty, działy kontroli technicznej oraz marketingu umożliwiające realizację praktyk zawodowych przez naszych uczniów w następujących zawodach: technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik , technik ekonomista. Uczniowie wykonują prace produkcyjne realizowane przez zakład, zdobywając umiejętności praktyczne oraz poznając proces  i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa.