Konimpex

KONIMPEX jest dużą firmą o zasięgu międzynarodowym i znaczącej pozycji na rynku. W firmie odbywają miesięczną praktykę zawodową uczniowie klasy technikum ekonomicznego. W procesie praktyki uczniowie zapoznają się  z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ze sposobami prowadzenia marketingu jak i również z podstawami ekonomicznego funkcjonowania nowoczesnej firmy.