Program Sp.j.

W ramach współpracy z firmą uczniowie z klas technikum odbywają miesięczne praktyki zawodowe w zawodach technik elektronik i technik informatyk. W czasie procesu kształcenia uczniowie wykonują pracę związaną z systemami komputerowymi oraz uczestniczą w procesie wykonywania usług serwisowych przez Firmę.