Historia

 

Przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przynosi dla Ziemi Konińskiej wielkie zmiany, rozwijający się przemysł dynamicznie wpływa także na inne dziedziny życia, m.in. szkolnictwo. Z tymi zjawiskami wiąże się rodowód naszej szkoły, dziś jednak trudno objąć myślą ogrom zmian, jaki od tego czasu nastąpił w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych. Z małej, bo liczącej tylko 4 oddziały szkoły zawodowej wyrosła duża, nowoczesna placówka techniczna, która może pochwalić się już trzema pokoleniami absolwentów. W czasie jej funkcjonowania zmieniały się nazwy szkoły, kierunki, profile i specjalności kształcenia, jednakże niezmienne pozostają wspólne osiągnięcia i przeżycia minionych lat.
Chcemy w tym miejscu przywołać ważniejsze daty z pięknych kart historii, jakie zapisali ci wszyscy, którzy byli związani z naszą szkołą jako jej pracownicy i uczniowie. 

 

1959

-w związku z intensywną eksploatacją złóż węgla brunatnego w naszym regionie i koniecznością przygotowania kadry technicznej dla nowego Górniczego Zagłębia 1 września powołano do życia resortową trzyletnią Zasadniczą Szkołę Górniczą przy Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie, mieszczącą się w dawnym biurowcu w Marantowie; organizację nowej placówki powierzono mgr Edwardowi Jędrzejczakowi, który kierował nią przez 35 lat aż do przejścia na emeryturę
 

1961

-na akademii pierwszomajowej wystąpiła po raz pierwszy szkolna orkiestra dęta składająca się wówczas z 32 uczniów
-w szkole oprócz orkiestry działają chór, zespół recytatorski oraz zespół muzyczno-rytmiczny -w skład repertuaru akademii barbórkowych i ceremoniału wchodzi stanowiący o charakterze szkoły „skok przez skórꔠ
-uczniowie wyjeżdżają na wycieczki do Malborka, Poznania, Krakowa, Oświęcimia; te piękne turystyczne tradycje będą kontynuowane w dalszych latach istnienia szkoły poprzez organizację wycieczek krajoznawczych oraz letnich i zimowych obozów

 

1962

-1 września otwarto pierwszą klasę trzyletniego Technikum Górniczego
 

1963

-zdobycie pierwszych miejsc przez szkolny chór męski i zespół rytmiczny na Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół Górniczych, zespoły przygotowywał i prowadził Roman Werbiński
 

1964

-otwarcie pierwszego gabinetu lekarskiego i stomatologicznego
-w roku szkolnym 64/65 działa w szkole 5 kółek artystycznych i 8 kółek zainteresowań: zespół muzyczny, chór mieszany, orkiestra dęta, kółko recytatorskie, kółko teatralne, turystyczne, radiokomunikacyjne, fizyczne, matematyczne, chemiczne, mechaniczne, elektryków i dekoratorskie
-zajęcie w centralnych eliminacjach zespołów artystycznych w Dąbrowie Górniczej i Zabrzu drugich miejsc przez chór mieszany i zespół muzyczno-rytmiczny
-w czerwcu odbywa się w Sosnowcu Centralna Spartakiada Sportowa Szkół Górniczych, w której nasi reprezentanci zdobywają zespołowo i indywidualnie łącznie 6 medali

 

1965

-egzamin dojrzałości piszą pierwsi maturzyści Technikum Górniczego
-1 września utworzono pięcioletnie Technikum Górnicze
-ufundowanie pierwszego sztandaru szkoły przez Komitet Rodzicielski ZSG
-oddanie do użytku pierwszego budynku nowego „ośrodka szkolenia górniczego” przy ulicy Wyszyńskiego, gdzie znajduje się obecna siedziba szkoły, wybudowanego przez KWB „Konin”, w skład kompleksu wchodziły 2 gmachy przeznaczone na klasopracownie, 2 sale gimnastyczne, warsztaty szkolne oraz internat, a jego budowę ostatecznie ukończono w 1969 roku
-zdobycie I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich Chórów w Poznaniu

 

1966

-w szkole umieszczono punkt konsultacyjny Politechniki Poznańskiej
-uroczyste wręczenie Technikum Górniczemu sztandaru ufundowanego przez KWB „Konin” 

 

1967

-nabór do pierwszych klas dla dorosłych i pracujących
 

1970

-otwarcie Zasadniczej Szkoły Zespołu Elektrowni PAK i Technikum Energetycznego dla pracujących
-technikum otrzymuje imię Janka Krasickiego