Projekt "Konińska Kuźnia Zawodowców"

Ogłaszamy nabór na następujące kursy:

• kurs „nowoczesny magazynier” zarządzanie logistyczne

• szkolenie z zakresu wykorzystywania systemów inteligentnego sterowania budynkiem

• operator wózka widłowego 
Kurs operatora wózka widłowego odbędzie się w terminie od 30 października 2020 do 30 marca 2021.
.

Zainteresowani proszeni są o dostarczenie do gabinetu p. dyr. W. Bryla deklaracji uczestnictwa w projekcie w celu rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej.

Szczegółowy harmonogram zajęć.xlsx


-regulamin

-deklaracja

-formularz

-oświadczenie

Zakończone kursy:

-operator wózka
-nowoczesny magazynier
-podstawy programowania

kursy egzamin maturalny:

 -polski
 -matematyka
 -fizyka

kursy egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie:

-ekonomista
-informatyk
-elektronik
-elektryk