Szkoła Odkrywców Talentów

W ramach Roku Odkrywania Talentów minister  Edukacji Narodowej Katarzyna Hall zainaugurowała akcję „Szkoły Odkrywców Talentów”. Tytuł ten przyznany został tym szkołom, które wyróżniają się pracą z uzdolnionymi uczniami. W Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica od lat stwarzamy optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju młodzieży i troszczymy się o rozwijanie różnorodnych uczniowskich talentów: artystycznych, sportowych, naukowych, zawodowych. Przyznanie ZSGE tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” stało się potwierdzeniem pracy nauczycieli, którzy odkrywają i wspierają uzdolnioną młodzież.

Do przykładowych systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych podejmowanych w ZSGE można m.in. zaliczyć: organizację warsztatów instrumentalnych w szkole i w partnerskich placówkach kultury dla członków orkiestry oraz liczne występy zespołu na terenie Konina, prezentację osiągnięć artystycznych (muzycznych, wokalnych, teatralnych, recytatorskich) młodzieży podczas corocznej imprezy „W karnawałowych rytmach”, działalność szkolnego chóru i prezentację jego osiągnięć na imprezach międzyszkolnych, poszerzanie umiejętności zawodowych młodzieży w ramach innowacyjnego programu „Historia techniki”, współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich i firmami subregionu w celu promowania najzdolniejszych uczniów (praktyki, wycieczki).